Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej.

Wzbudził duże zainteresowanie Unii Europejskiej jako jeden z najciekawszych projektów europejskich ostatnich lat propagujących naukę w społeczeństwie.

Piknik powstaje we współpracy z Miastem st. Warszawa

Archiwum - Piknik Naukowy w Brukseli

PIKNIK NAUKOWY wyróżniony przez Komisję Europejską udziałem w Forum "Science in Society", 9 - 11 marca 2005.

Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS został wybrany jako jeden z najciekawszych europejskich projektów, podejmujących problematykę "nauka i społeczeństwo" i został zaprezentowany 900 delegatom Europejskiego Forum "Nauka i Społeczeństwo" w Brukseli w marcu 2005 roku.

Wyboru 32 najciekawszych projektów z długiej listy propozycji, które napłynęły ze wszystkich krajów członkowskich UE, dokonał Dyrektoriat Generalny Badań Komisji Europejskiej. Projekty te zostały przedstawione podczas Europejskiego Forum "Nauka i Społeczeństwo", które odbyło się w marcu 2005 roku w Brukseli. Forum było podsumowaniem Planu Działania "Nauka i Społeczeństwo", przyjętego przez Komisję Europejską w 2001 roku. U podstaw tego planu legło przekonanie, że sukces może osiągnąć tylko taka polityka badań naukowych, która odpowiada na rzeczywiste potrzeby społeczne i rozwija dialog społeczny. Podczas Forum został dokonany przegląd dobrych praktyk ostatnich trzech lat i wypracowana koncepcja Karty Przyszłości Nauki i Społeczeństwa. Uczestnikami Forum byli parlamentarzyści Parlamentu Europejskiego, członkowie Komisji Europejskiej, naukowcy i komunikatorzy nauki.

Prezentacja Pikniku Naukowego cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Stanowisko wyróżniało się atrakcyjnym sposobem prezentacji i interaktywnością.

Galeria


Projekt dofinansowany za środków Narodowego Banku Polskiego

Polskie Radio SA: reklama| archiwum| studia muzyczne| Chór PR w Krakowie|

Polska Orkiestra Radiowa| Orkiestra Kameralna PR AMADEUS| Redakcja Katolicka| Radiowe Centrum Kultury Ludowej| Radiowa Agencja Fonograficzna| Studio Reportażu i Dokumentu|

zamówienia publiczne|

RSS Podcast Kontakt Forum

Copyright © Nowe Media, Polskie Radio S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone