Strona główna Mapa strony Kontakt English

Historia Pikniku

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca naukę. Odbywa się corocznie od 1997 roku na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie, za każdym razem przyciągając tłumy zwiedzających. W 2005 roku został wyróżniony przez Komisję Europejską jako jeden z 10 wzorcowych europejskich projektów obszaru "Nauka i społeczeństwo". Był inspiracją do wielu inicjatyw popularyzujących naukę, m.in. do powstania w Warszawie Centrum Nauki Kopernik.
Co roku w Pikniku Naukowym uczestniczy ok. 200 instytucji z Polski oraz z zagranicy (m.in. z Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Litwy, Maroko, Portugalii, Republiki Federalnej Niemiec, Słowacji, Słowenii, USA, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch). Instytucje naukowe, uczelnie, instytuty badawcze, muzea i instytucje kultury, fundacje związane z nauką oraz koła naukowe prezentują tu swoje osiągnięcia oraz odsłaniają kulisy swojej codziennej pracy. Pokazują naukę w sposób zrozumiały dla odbiorców w różnym wieku, wykorzystując eksperymenty, pokazy, często także interaktywne eksponaty. Na Pikniku reprezentowane są różne dyscypliny naukowe, zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, społeczne i humanistyczne.

Piknik Naukowy powstał dzięki inicjatywie i pomysłom: prof. Łukasza Turskiego z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Roberta Firmhofera oraz Krystyny Kępskiej-Michalskiej z Polskiego Radia. Pierwszy Piknik Naukowy (jako Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS) odbył się 14 czerwca 1997 roku na Rynku Nowego Miasta. Wzięło w nim udział 17 warszawskich instytucji naukowych i dydaktycznych, które w 13 namiotach prezentowały doświadczenia i pokazy z fizyki, archeologii i medycyny. Piknik odwiedziło ponad 3 000 osób, co środowisko naukowe uznało za duży sukces. W kolejnych latach liczba uczestniczących instytucji oraz zwiedzających osób szybko rosła. W 2006 roku na Piknik przyszło ok. 150 tys. osób. Uczestniczyło w nim 170 instytucji z Polski i zza granicy; w 2007 roku – 200 instytucji. Zaprezentowały one kilkaset pokazów i doświadczeń. Od 2005 roku na Piknik zapraszany jest gość specjalny. W 2005 roku były to Niemcy, w 2006 roku - Francja, w 2007 roku - Unia Europejska. Od 2001 roku Piknik ma temat przewodni; inny każdego roku. Od 2008 roku jest organizowany wspólnie przez Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik.

Daty i tematy przewodnie Pikników Naukowych:
14 czerwca 1997 r. – I Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS
6 czerwca 1998 r. - II Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS
22 maja 1999 r. – III Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS
10 czerwca 2000 r. – IV Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS
9 czerwca 2001 r. – V Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS - "Czym zaskoczy nas świat?"
8 czerwca 2002 r. – VI Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS - "Co nauka daje sztuce?"
14 czerwca 2003 r. – VII Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS - "DNA twoje życie"
22 maja 2004 r. – VIII Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS - "Nauka bez granic"
4 czerwca 2005 r. – IX Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS - "Fizyka na fali"
3 czerwca 2006 r. – X Piknik Naukowy - "Świat za 10 lat. Spróbuj przepowiedzieć przyszłość"
26 maja 2007 r. – XI Piknik Naukowy - "M4T3M4TYK4 I MY"
14 czerwca 2008 r. – XII Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik – „Język nauki”

Inicjatorzy:
Organizatorami i pomysłodawcami byli:
prof. Łukasz A. Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, 
Robert Firmhofer z Polskiego Radia (od 2006 roku dyrektor Centrum Nauki Kopernik) 
Krystyna Kępska-Michalska z Polskiego Radia.
W 1998 roku zostali oni uhonorowani nagrodą im. prof. Hugona Steinhausa. Piknik Naukowy był inspiracją do wielu inicjatyw popularyzujących naukę, m.in. do powstania w Warszawie Centrum Nauki Kopernik.

Uczestnicy:
W Pikniku Naukowym co roku uczestniczy ok. 200 instytucji, w tym: uczelnie; instytuty badawcze, muzea i instytucje kultury, fundacje związane z nauką; koła naukowe, itp. Przyjeżdżają z całej Polski oraz z zagranicy (m.in. z Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Litwy, Maroka, Portugalii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, USA, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch). Na Pikniku reprezentowane są różne dyscypliny naukowe, zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, społeczne i humanistyczne.

Piknik 2006

Piknik 2007

Kontakt

Elżbieta Appelbaum - elzbieta.appelbaum@polskieradio.pl
Iwona Maksymowicz - iwona.maksymowicz@kopernik.org.pl

Kontakt dla dziennikarzy

Anita Celarska - anita.celarska@polskieradio.pl
Copyright © Nowe Media, Polskie Radio S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone